Laden Evenementen

Op vrijdag 12 januari 2024 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.

In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van het agrarisch recht.

De Actualiteitendag is bedoeld voor advocaten, (kandidaat)notarissen, juristen, rentmeesters, agrarisch adviseurs en overige professionals die zich bezighouden met de beoefening van het agrarisch recht, alles in de ruimste zin des woords.

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Welkom door de voorzitter
prof. mr. Jeroen Rheinfeld  (Instituut voor Agrarisch Recht / Rijksuniversiteit Groningen / Radboud Universiteit / FBN Juristen)
09.35 uur Ontwikkelingen in de pacht
mr. Els Harbers (Vangoud Advocaten)
09.55 uur Mededinging/Europese regelgeving
mr. Eric Janssen (DVAN Advocaten)
10.15 uur Actualiteiten onteigening en gronduitgifte
mr. Willem Van der Werf (Van der Feltz advocaten)
10.35 uur Pauze
11.00 uur Agrarisch omgevingsrecht
mr. Paul Bodden (Hekkelman advocaten en notarissen)
11.20 uur Actualiteiten Natura 2000/stikstof
mr. Franca Damen (Damen Legal)
11.40 uur Actualiteiten uitkoopregelingen
mr. Rico Ligtvoet (Hekkelman advocaten en notarissen)
12.00 uur Actualiteiten fiscaal recht
mr. André Verduijn RB (Countus accountants + adviseurs)
12.20 uur Pauze
13.30 uur GLB – beheer van subsidiabele landbouwgrond
mr. Rianne van Bommel (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau)
13.50 uur Wolf en recht
mr. dr. Annelies Freriks (ELEMENT Advocaten)
14.10 uur Erfpacht
mr. Sjoerd Commijs (Benthem Gratama Advocaten)
14.30 uur Voorkeursrecht
mr. Robert Lucassen (Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV)
14.50 uur Pauze
15.15 uur Grondspeculatie
mr. Peter Overwater (Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV)
15.35 uur Aan de aardkluit gebonden
mr. René Rorink (Marquant Advocaten)
15.55 uur German agricultural law 2024 – legislative developments, concerns and practical impacts
Hendrik Kurth (Kurth.Legal)
16.15 uur Een goede balans tussen ecologie en economie
Jan Woudstra (Woudstra’s Pleats)
16.35 uur Afsluiting / borrel

 

Deelname en kosten

Aan de Actualiteitendag kunnen maximaal 250 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

Deelname aan de Actualiteitendag kost € 515,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) zijn de kosten € 495,00 exclusief 21% BTW. Bedrag is inclusief digitale syllabus, koffie/thee, lunch en een aperitief.

 

Studiepunten

Bij de volgende organisaties worden studiepunten aangevraagd:

  • Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)
  • Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB)
  • Register Belastingadviseurs (RB)
  • Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN)
  • VastgoedCert
  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

 

Bewijs van deelname

Een bewijs van deelname zal achteraf per mail aan u verstrekt worden, mits zowel bij aankomst als bij vertrek de presentielijsten door u zijn afgetekend.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Actualiteitendag Agrarisch Recht 2024
515,00 excl. btw
3 beschikbaar