Bedankt voor uw bevestiging. U zult nu op de hoogte gehouden worden van al onze nieuwsberichten via onze Nieuwsflits.

Fosfaatrechten

18 oktober 2021|

Jongveeopfokbedrijf. Niet in geschil is dat appellante geen melk produceert. Zij is daarmee geen nieuw gestart bedrijf in de zin van artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit. Het betoog dat appellante op gelijke voet met melkproducerende bedrijven een beroep moet kunnen doen op de startersregeling slaagt niet. Voor zover appellante nadelig getroffen wordt door het achterwege blijven van een ontheffing is niet gebleken dat dit nadeel onevenredig is in verhouding tot de met het besluit  gediende doelen, mede omdat de gevolgen

Ontbinding pacht

18 oktober 2021|

De pachter pacht in totaal ongeveer 5 ha van de beide verpachters. Ze willen de beide pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de grond volgens hen onderverpacht voor aardappelteelt en kolenteelt en het land vol onkruid staat. Van bedrijfsmatige landbouw is volgens hen geen sprake. Verder vorderen de verpachters winstafdracht. Het hof neemt een tekortkoming aan voor het teeltjaar 2018, andere tekortkomingen niet. Er is onvoldoende aangevoerd om de pachter te veroordelen tot winstafdracht. De vastgestelde tekortkoming rechtvaardigt verder de

Vastlegging pacht

26 juli 2021|

Pachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en

Gebruiksbeperkingen

6 juli 2021|

Bij besluit van 10 juli 2019 hebben provinciale staten van Overijssel het inpassingsplan "Landgoederen Oldenzaal" vastgesteld. Het