Home Contact Links

Publicaties

 

cover tijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht

Het Instituut voor Agrarisch Recht voert de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch recht. Dit is een wetenschappelijke periodieke uitgave, waarin een zo volledig mogelijk beeld wordt gegeven van de relevante ontwikkelingen op het terrein van het agrarisch recht.

De belangrijkste deelgebieden zijn pacht, landinrichting, ruimtelijke ordening, beheer landelijk gebied, landbouwstructuurbeleid, landbouwmarktbeleid, landbouwkwaliteitsbeleid, agrarisch milieurecht, fiscaal agrarisch recht, bedrijfsopvolging en Europees agrarisch recht.

 

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht verschijnt elf maal per jaar. Behalve een aantal wetenschappelijke artikelen omvat ieder nummer van Agrarisch recht de rubrieken:

  • Wetgeving en Literatuur, waarin nieuwe wet- en regelgeving, kamerstukken, literatuur en jurisprudentie worden gesignaleerd
  • Aankondigingen en Agenda, waarin cursussen, studiemiddagen, congressen e.d. van onder meer het Instituut voor Agrarisch Recht worden bekendgemaakt
  • Publicaties, waarin een overzicht wordt gegeven van de publicaties van het Instituut voor Agrarisch Recht
  • Rechtspraak, waarin recente rechtspraak, gerubriceerd naar de verschillende deelgebieden wordt opgenomen.

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht wordt uitgegeven door Uitgeverij Den Hollander.

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pac...
Lees verder

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aa...
Lees verder