Home Contact Links

Het IAR

Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de "bevordering van de beoefening van het agrarisch recht". Het agrarisch recht is van groot belang, zowel voor de landbouwbedrijven, de bedrijven die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld de in deze sector werkzame dienstverleners, als voor de overheid. Als we het agrarisch recht ruim nemen - en dat doet het Instituut - omvat het een dwarsdoorsnede van publiek- en privaatrecht. Om enkele onderwerpen te noemen: grondgebruiksrecht (pacht, eigendom), ruimtelijke ordening, natuurbescherming, algemene voorwaarden, marktordeningsrecht (productiequota), erfrecht, rechtspersonenrecht, milieurecht (mest, emissie), waterrecht, dierenrecht, landbouwkwaliteitsrecht. De bevordering van de kennis en ontwikkeling op al deze rechtsgebieden is de zorg van de raad van toezicht en het bureau van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht.

 

 

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aa...
Lees verder

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder

Cursus op maat

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert jaarlijks een aantal studiemiddagen en cursussen. Een maal per jaar wordt de Basiscursus Agrarisch R...
Lees verder