Home Contact Links

Onderzoek

Het Instituut verricht wetenschappelijk onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd in opdracht van derden. Deze onderzoeken variëren van een eenvoudig advies, bijvoorbeeld in een juridische procedure, tot een uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Tot de opdrachtgevers behoren de overheid (gemeenten, provincies, rijk, Europese Unie), advocatenkantoren, makelaars, bedrijfsleven en belangenorganisaties. De onderwerpen lopen zeer uiteen: van landinrichting tot Europees recht, van onteigening tot dierenwelzijn, van groene wetgeving tot productkwaliteitsrecht. Indien het Instituut de voor een onderzoek of advies benodigde deskundigheid niet zelf in huis heeft kan een beroep worden gedaan op een netwerk van nationale en internationale relaties. Ook Uw organisatie kan voor juridische vragen een antwoord vinden bij het Instituut voor Agrarisch Recht.

Algemene voorwaarden


 

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aa...
Lees verder

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pac...
Lees verder