Home Contact Links

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

 

Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.

 

Datum en plaats

Woensdag 4 oktober 2017, Van der Valk Hotel Uden-Veghel, Uden

Woensdag 11 oktober 2017, Van der Valk Hotel Houten-Utr., Houten

Woensdag 18 oktober 2017, Van der Valk Hotel Zwolle, Zwolle

 

Docenten

   prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

   Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen

 

 

 

 

  mr. E.H.M. (Els) Harbers

  Hekkelman Advocaten en Notarissen, Nijmegen

 

 

 

  

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

 

12.00 – 13.00 uur         Ontvangst en lunch

 

13.00 – 13.30  uur         Inleiding en stand van zaken wijziging 

                                         pachtwetgeving

                                         prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

 

 13.30 – 14.30 uur        Actuele ontwikkelingen literatuur en

                                        rechtspraak

                                      mr. E.H.M. (Els) Harbers

 

 14.30 – 15.00 uur       Pachtprijzen

                                        prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

 

15.00 – 15.15  uur       Pauze

 

15.15 – 15.45 uur        Pacht en rechten

                                        mr. E.H.M. Harbers

 

15.45 – 17.15 uur        Overige recente rechtspraak

                                        prof. mr. D.W. (Willem) Bruil / 

                                        mr. E.H.M. (Els) Harbers

 

17.15 uur                       Einde, borrel

 

 

Deelname en kosten

Aan de studiemiddag kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname.

 

Deelname aan de studiemiddag kost € 440,00 exclusief 21% BTW. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht zijn de kosten € 425,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen studiemateriaal, broodjeslunch, koffie en thee.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 3 studiepunten toegekend. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 4 studiepunten toegekend. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 4 PE-punten toegekend. De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 4 studiepunten toegekend. Het Register voor Belastingadviseurs heeft in de categorie niet-fiscaal 4 PE-punten toegekend. 

 

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

 

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

 

 

Informatie en aanmelding

Instituut voor Agrarisch Recht

Postbus 245

6700 AE  Wageningen

T             0317 – 42 41 81

F             0317 – 42 43 13

E             info@iar.nl

                www.iar.nl

 

*Klik de tijdstippen waarop u wil deelnemen: 
  woensdag 4 okt. '17-Uden/Veghel
woensdag 11 okt. '17-Houten/Utr.
woensdag 18 okt. '17-Zwolle
Lid NVR/VAR: 
*Aantal deelnemers: 
*Naam of organisatienaam: 
*Ter attentie van: 
Afdeling: 
*Adres: 
*Postcode: 
*Plaats: 
*Land: 
*Telefoon: 
*E-mail: 
Opmerking: 
Door u aan te melden voor deze cursus gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden

   
Factuuradres (alleen invullen indien dit afwijkt van het afleveradres)
   
Naam of organisatienaam: 
Ter attentie van: 
Afdeling: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Land: 

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pac...
Lees verder

Het IAR

Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de "bevordering van de beoefening van het agrarisch recht". Het ...
Lees verder

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder