Home Contact Links

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar ook voor meer ervaren adviseurs (advocaten, notarissen, adviseurs van accountantskantoren en banken, makelaars, rentmeesters) die hun kennis van het pachtrecht willen actualiseren en completeren. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de cursus. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en een certificaat.

 

Enkele reacties:

“Een zeer boeiende, fijne cursus”

“De docenten dragen hun gedrevenheid en liefde voor het vak uit, ik heb ervan genoten om te mogen luisteren”.

 

Docenten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, mr. E.H.M. (Els) Harbers,

mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst, mr. B. (Benno) Nijman,

mr. H. (Henk) Revoort, mr. ing. S.A. (Siard) Bruinsma,

mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, ing. F.J. (Erik) Somsen,

mr. A. (André) Verduijn RB

 

Datum en plaats

Donderdag 16 november t/m zaterdag 18 november 2017, Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem te Doorwerth

 

 

Programma (wijzigingen voorbehouden)

 

Donderdag 16 november 2017

09.30 – 10.00 uur        Ontvangst

10.00 – 11.00 uur        Inleiding pachtovereenkomst

                                        Definitie pacht

                                        Definitie landbouw

11.00 – 12.30 uur        Pacht of geen pacht? Grensgevallen zoals

                                        maatschap

                                        Soorten pachtovereenkomsten

                                        Bedrijfsmatigheid, hoeve of los land,

                                        pachtobjecten

12.30 uur                       Lunch

13.30 – 15.30 uur         De goedkeuring van de pachtovereenkomst

                                        Duur van de overeenkomst

15.30 – 18.00 uur         Pachtprijzen

18.00 uur                       Aperitief en diner

19.00 – 20.00 uur         De goedkeuring van de pachtovereenkomst

                                        Duur van de overeenkomst

                                        Voorkeursrecht / veilige verpachter

20.00 – 21.00 uur         Bijzondere pachtvormen, geliberaliseerde

                                        pacht

21.00 – 22.00 uur         Europees pachtrecht: Duitsland, België,

                                        Frankrijk

22.00 uur                       Einde

 

Vrijdag 17 november 2017

09.00 – 10.30 uur        Pacht en productierechten

10.30 – 12.00 uur        Financiële en beheeraspecten

                                        Rendementen / contractbeheer

12.00 – 13.00 uur        Stand van zaken Evaluatie Pacht

13.00 uur                       Lunch

14.00 – 16.00 uur        Pacht en belastingen

16.00 – 18.00 uur        Procederen in pachtzaken

18.00 uur                      Aperitief en diner

19.30 – 21.00 uur        Pacht, onteigening en nadeelcompensatie

21.00 – 22.00 uur        Rechten en verplichtingen van pachter en

                                       verpachter

22.00 uur                      Einde

 

Zaterdag 18 november 2017

09.00 – 10.30 uur        Pachterfrecht

10.00 – 12.30 uur        Melioratierecht / voorkeursrecht / veilige

                                        verpachter / Pachtoverneming

12.30 uur                      Lunch/Einde

 

Datum en plaats

Donderdag 16 november t/m zaterdag 18 november 2017, Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem, Kabeljauwallee 35, 6865 BL Doorwerth.

 

Kosten

De cursus kost € 2.750,00 (exclusief 21% BTW), inclusief 2 overnachtingen met ontbijt, 3 lunches, 2 diners en aperitieven, koffie/thee en studiemateriaal.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters heeft 12 studiepunten toegekend. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft 23 studiepunten toegekend. De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs heeft 16 PE-punten toegekend. De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat heeft 24 studiepunten toegekend. Het Register Belastingadviseurs heeft aan deze opleiding fiscaal met fysieke bijscholing 1,5 punt en niet-fiscaal met fysieke bijscholing 22 punten toegekend.

 

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

 

 

Informatie en aanmelding

Instituut voor Agrarisch Recht

Postbus 245

6700 AE  Wageningen

T             0317 – 42 41 81

F             0317 – 42 43 13

E             info@iar.nl

 

*Klik de tijdstippen waarop u wil deelnemen: 
  donderdag 16 november 2017 t/m zaterdag 18 november 2017
Lid NVR/VAR: 
*Aantal deelnemers: 
*Naam of organisatienaam: 
*Ter attentie van: 
Afdeling: 
*Adres: 
*Postcode: 
*Plaats: 
*Land: 
*Telefoon: 
*E-mail: 
Opmerking: 
Door u aan te melden voor deze cursus gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden

   
Factuuradres (alleen invullen indien dit afwijkt van het afleveradres)
   
Naam of organisatienaam: 
Ter attentie van: 
Afdeling: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Land: 

Cursus op maat

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert jaarlijks een aantal studiemiddagen en cursussen. Een maal per jaar wordt de Basiscursus Agrarisch R...
Lees verder

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pac...
Lees verder