Home Contact Links

Onderwijs

In de landbouw en dus ook in het agrarisch recht is het belangrijk om bij te blijven. De juridische ontwikkelingen gaan snel: Europese regelgeving, nationale wetgeving, rechtspraak, doctrines, alles verandert in een snel tempo. Om de kwaliteit van het juridische werk te kunnen handhaven en verbeteren is permanente scholing nodig. Het Instituut voorziet in die behoefte door het organiseren van studiemiddagen en cursussen. Meestal over actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, maar het Instituut organiseert bijvoorbeeld ook een 'Basiscursus agrarisch recht'. Vaak wordt een cursus 'in company' gegeven. Een cursus wordt dan geheel op maat gesneden. Zo zijn cursussen verzorgd over productiequota in de landbouw, over mestregelgeving en over pacht. Ook uw organisatie kan een beroep doen op onze deskundigheid in het samenstellen en verzorgen van cursussen en workshops. Ook de stimulering van het academisch onderwijs rekent het Instituut tot haar taak. Zo wordt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een leerstoel agrarisch recht in stand gehouden.

Algemene voorwaarden
 

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder

Cursus op maat

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert jaarlijks een aantal studiemiddagen en cursussen. Een maal per jaar wordt de Basiscursus Agrarisch R...
Lees verder

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aa...
Lees verder