Home Contact Links

Nieuws

Mestverwerking

De staatssecretaris is in overleg getreden met IPO en VNG over versnelling van de procedures voor mestverwerking. Daar moet een convenant uitkomen. Oorzaken van vertraging: er worden vaak ongeschikte locaties aangevraagd, de aanvrager heeft onvoldoende kennis van zaken, effecten op de volksgezondheid is weinig over bekend, er is verzet van omwonenden. (Kamerstukken II, 2013/14, 33322, nr. 47). Mij dunkt dat men deze oorzaken niet kan wegnemen met een convenant. Overigens ook niet met de zesde tranche van de Crisis- en herstelwet, waarin de mestverwerking is opgenomen.

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pac...
Lees verder

Cursus op maat

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert jaarlijks een aantal studiemiddagen en cursussen. Een maal per jaar wordt de Basiscursus Agrarisch R...
Lees verder

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aa...
Lees verder