Home Contact Links

Arbitrage

Arbitrage is particuliere rechtspraak waarbij onafhankelijke, deskundige arbiters beslissen over een geschil in plaats van de burgerlijke rechter. Het arbitraal vonnis heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de burgerlijke rechter. In geval arbitrage als  landbouwarbitrage wordt bestempeld heeft ten minste een van de partijen een agrarische achtergrond.

                    
Het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) beschikt over een arbitragebureau. Hier is het secretariaat is ondergebracht van de arbitragecommissie van het Instituut voor Agrarisch Recht alsmede van diverse arbitragecommissies die hun bevoegdheid ontlenen aan algemene voorwaarden die in de agrarische sector worden gebruikt.
Onder de menuoptie ‘over arbitrage’ aan de linkerkant staat meer uitgebreide informatie.

Alles Over Pacht (herhaling 2016)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pac...
Lees verder

Het IAR

Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de "bevordering van de beoefening van het agrarisch recht". Het ...
Lees verder

Cursus op maat

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert jaarlijks een aantal studiemiddagen en cursussen. Een maal per jaar wordt de Basiscursus Agrarisch R...
Lees verder